SKLADIŠTENJE

Uobičajena praksa na zapadnom Balkanu je da se kupljeno drvo za ogrev skladišti na otvorenom prostoru. U tom slučaju, drvo mora da bude raspoređeno i složeno tako da su iscepane strane okrenute prema dole da bi se omogućila cirkulacija vazduha, mora da bude složeno dalje od kuće i podignuto iznad zemlje. Sirovo drvo nikako nemojte skladištiti u podrumu ili garaži.

Drvo za ogrev koje se skladišti na otvorenom mora da bude zaštićeno od snega i kiše tako što će se pokriti gornji deo uredno naslaganih drva da bi se omogućila cirkulacija vazduha. Drva koja nisu uredno naslagana suše se oko 2 meseca duže nego naslagana drva  da bi se postigao isti sadržaj vlage.

SUŠENJE

Oko 60% drveta koje se koristi za grejanje na zapadnom Balkanu nije pravilno osušeno! Kad se drvo poseče, njegove ćelije sadrže više od 50% vode. Spaljivanje takvog mokrog ili "zelenog" drveta stvara otpadnu toplotu i paru, te nastaje zapaljivi acidni katran, koji brzo oštećuje peć i dimnjak, povećava količinu dima u prostoriji i emisiju štetnih materija u atmosferu.

Korišćenje suvog drveta može da uštedi novac i zaštiti zdravlje smanjenjem emisija. Ako se drvo pravilno osuši, što znači da se vlažnost smanji sa 40% na 20% tokom sušenja u trajanju od 6 do 12 meseci, domaćinstvo će koristiti do 20% manje drveta za grejanje iste površine! U praksi, to znači da jedno domaćinstvo koje koristi 10 m³ sirovog, vlažnog drveta može da zagrejava istu površinu kuće sa 8 m³ pravilno osušenog drveta.

JEDNOSTAVNI KORACI ZA PRAVILNO SUŠENJE I SKLADIŠTENJE DRVETA

Cepanje - Iscepajte drva da bi se brže sušila

Slaganje - Uredno poslažite drva tako što ćete  iscepanu stranu okrenuti prema dole da bi se omogućila cirkulacija vazduha, dalje od kuće i iznad zemlje.

Prekrivanje - Prekrijte gornji deo uredno naslaganih drva da ih zaštitite od kiše i omogućite cirkulaciju vazduha.

Skladištenje - Računajte na 6 meseci za sušenje mekog drveta (npr. bor, smreka, jela) ili 12 meseci za sušenje tvrdog drveta (npr. bukva, jasen, hrast).

 

 

Partneri