REČNIK TERMINOLOGIJE

C

Ciklonski separator

Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

D

Dimenzionisanje

Postupak određivanja veličine toplane.

Dimnjak

Dimnjak sistema sagorevanja.

Dnevna korpa

Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može da bude kapaciteta za „hranjenje“ sistema sagorevanja tokom vikenda.

G

Gorivo zelene biomase

Gorivo biomase koje nije značajno osušeno, sa približno istim sadržajem vlage kao i kod žetve.

K

Kalorična vrednost

Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što je J/kg (džul po kilogramu).

Kombinovana toplota i energija (CHP)

Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično više od 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

Kompanija za energetske usluge (ESCO)

Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rešenja po ugovoru koji dopušta da se deo dolarske uštede prebaci na kompaniju.

Komunalni drvni otpad (MWW):

Drvo iz izvora kao što su rušenje urbanih objekata i ostaci građevinskog otpada, urbani otpad drveća i zemljišta, prioritetno krčenje i palete sečke.

Kotao

Razmenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

Krčevina

proizvod od drvne biomase nastao "krčenjem" šume, kada se drveće koje sporije raste ili defektivno drveće uklanja da bi se obezbedilo više prostora za rast preostalih stabala.

L

Leteći pepeo

Pepeo u vazduhu koji vreli ispušni gasovi nose kroz komoru za sagorevanje, a koji je tipično deponovan u pregradama razmenjivača toplote kotla.

Ljetni kotao

Mali kotao dimenzionisan da zadovolji potrebe letnjeg ili vansezonskog grejanja.

Ložač

Svrdlo ili neki drugi uređaj za dovod čvrstog goriva u zonu sagorevanja.

M

Mašina za usitnjavanje

Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cela stabla, daske ili klade na sečke uglavnom jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje koriste se u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje celih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

Miscanthus

obično poznat kao "slonova trava" je visokoprinosna biljka visoka više od 3 metra, podseća na bambus i svake godine proizvodi usev bez potrebe za ponovnim zasađivanjem. Miscanthus se koristi za energetske i neenergetske krajnje namene.

Mlinske sečke

Drvne sečke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju, a potiču sa zelenih trupaca sa kojih je uklonjena kora.

N

NOx

Oksidi azota. Zagađivači vazduha koji se oslobađaju iz različitih vrsta sagorevanja, uključujući sagorevanje biomase.

O

Okružno grejanje

Korišćenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grejanje više zgrada na lokalitetu.

Ostaci šumogojstva

obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sistem: Alternativni sistem sagorevanja goriva koristi se za grejanje kada je primarni sistem van upotrebe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grejanja.

Ostaci useva

ostaci dobijeni iz useva kao što su sitnozrne žitarice (pšenica, ječam, zob, raž i riža), kukuruz i uljarice (suncokret i repica). Ovi ostaci se nanose na tlo, spaljuju na poljima ili prikupljaju i koriste u različite svrhe (kao što su stočna hrana, posteljina i kultivacija gljiva).

P

Potrošnja grejanja

Godišnja ukupna količina toplote potrebna za zagrijavanje zgrade. Može se izraziti u energetskim jedinicama (kWh) ili jedinicama za gorivo (tone biomase).

Prljavo gorivo

Gorivo biomase proizvedeno trvenjem različitih vrsta drveta i kore, potencijalno pomešano sa piljevinom. Često se odnosi na različita niskokvalitetna goriva. Ako se proizvodi od čistog, visokokvalitetnog suvog otpada, onda je to vrlo kvalitetno gorivo.

S

Sredstvo za prenos toplote

Tečnost (voda, para ili vazduh) koja prenosi toplotu iz sistema sagorevanja do tačke upotrebe.

U

Usevi za proizvodnju energije biomase

usevi koji se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

V

Vazduh iznad vatre

Vazduh za sagorevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Naziva se i sekundarni vazduh za sagorevanje.

Partneri