Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) od sojine slame u Beogradu

Izgradnja CHP jedinice na sojinu slamu u Beogradu, za proizvodnju električne i toplotne energije, treba da bude završena 2018. godine. Ukupna vrednost projekta, koji je izradio i implementirao Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), iznosi 8 miliona evra. Grad Beograd i Vlada Srbije sufinansiraju projekat sa 1,5 milion evra.

Izgradnja CHP jedinice na sojinu slamu u Beogradu, za proizvodnju električne i toplotne energije, treba da bude završena 2018. godine. Ukupna vrednost projekta, koji je izradio i implementirao Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), iznosi 8 miliona evra. Grad Beograd i Vlada Srbije sufinansiraju projekat sa 1,5 milion evra.

Projekat uključuje izgradnju CHP postrojenja na bazi biomase (investicija od 2,6 miliona evra), izgradnju mreže za distribuciju toplote i vrele vode (investicija od 2,6 miliona evra) i implementaciju mera energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Olga Petrov“ i bolnici "Dr Laza Lazarević", koji će biti glavni potrošači toplote (investicija od 2,6 miliona evra). Pored škole i bolnice, toplotom za grejanje snabdevaće se i 20.000 kvadratnih metara staklenika u vlasništvu Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB), koja će biti glavni snabdevač goriva - sojine slame. Instalisani kapacitet postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije na biomasu biće 4 MWth + 600 kWe.

Pilot-kotao za biomasu sa čeonim sagorevanjem ("cigareta")

Projekat predstavlja proširenje pilot-projekta koji su 2008. godine implementirali Laboratorija za termotehniku ​​i energetiku Instituta "Vinča" i PKB, koji je uključivao i razvoj kotla na biomasu kapaciteta 1,5 MW, sa čeonim sagorevanjem, na bazi sojine slame.

Partneri