Uređaji za grejanje na biomasu

Tehnologije za sisteme centralnog grejanja (CG) na biomasu

Moderni sistemi CG na biomasu opremljeni su sistemima za kontrolu procesa koji podržavaju potpuno automatski rad sistema. Koncept CG sistema se uvek zasniva na toplotnom opterećenju, a izbor tehnologije za proizvodnju toplote baziran je na kombinaciji potrebnog kapaciteta i planiranog goriva. Kod kotlova za CG na biomasu dostupno je nekoliko različitih tehnologija peći, sa različitim tehničkim karakteristikama i primenama, u zavisnosti od kapaciteta kotla i vrste i karakteristika biomase (na primer, sadržaj pepela i vlage).
Pročitajte više

Tehnička standardizacija i sertifikacija uređaja za grejanje na biomasu

U zemljama zapadnog Balkana nije razvijen regulatorni okvir za definisanje, testiranje i praćenje kvaliteta uređaja za grejanje na biomasu. Većina uređaja za grejanje na biomasu na tržištu nije prošla testiranje definisano EN standardima. Kvalitet vazduha, zdravlje ljudi, zaštita prirodnih resursa i razvoj održivog tržišta grejne biomase zahtevaju politiku koja podstiče proizvodnju i prodaju bezbjednih i čistih uređaja za grejanje na biomasu.
Pročitajte više

Mali uređaji za grejanje na biomasu

Na zapadnom Balkanu, proizvođači uređaja za grejanje na bazi drveta, kao što su peći, mali kotlovi i uređaji za grejanje na drveni pelet i drvnu sečku, uglavnom se nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Upotreba peći na drva i malih kotlova na drva široko je rasprostranjena u svim zemljama regiona, dok se uređaji na drveni pelet i drvnu sečku manje koriste.
Pročitajte više

Partneri