News

Ndërtimi i njësisë CHP me përdorim të kashtës së sojës në Beograd

Ndërtimi i njësisë CHP me përdorimin e kashtës e sojës në Beograd, Serbi për prodhimin e ngrohjes dhe energjisë elektrike duhet të përfundojë në 2018. Vlera totale e projektit është 8 M EURO, dhe zhvillohet dhe zbatohet nga Sekretariati Zvicerian për Çështjet Ekonomike (SECO). Qyteti i Beogradit dhe Qeveria e Serbisë kanë kofinancuar këtë projekt me 1.5 M EURO.
Lexo më shumë

Përdorimi i mbetjeve buqësore për Ngrohjen Qëndrore

Impianti i vetëm i Ngrohjes Qëndrore i furnizuar me mbetje buqësore- lëvoret e lulediellit i porositur në vitin 2012 gjendet në Sremska Mitrovica (Serbi). Industria e Energjisë Elektrike e Serbisë (EPS) investoi 2.5 M EURO për ndërtimin e bojlerit të biomasës (kapaciteti i instaluar është 18 MW), i përdorur për ngrohjen e 3,500 apartamenteve në ndërtesat shumëkatëshe dhe 80,000 metra katrorë të zyrave komerciale. Impianti i Ngrohjes Qëndrore në Sremska Mitrovica i furnizuar nga lënda e lulediellit
Lexo më shumë

Sipërmarrja e Ngrohjes me Biomasë në Finlandë

Në fillim të vitit 1990, disa bashki Finlandeze filluan të investonin në sistemet e ngrohjes me biomasë për ndërtesat e bashkive, të tilla si shkollat dhe shtëpitë e pleqërisë (prodhimi<1MW). Në të njëjtën kohë fermerët krijuan një formë të re të sipërmarrjes rurale, të ashtë-quajturën “sipërmarrja e ngrohjes”.
Lexo më shumë

Ndërtimi i impiantit të Biomasës CHP në kompaninë e përpunimit të drurit Strizivojna Hrast ltd. në Kroaci

Kompania Strizivojna Hrast Ltd., prodhuesi i parketëve Kroat, vendosi në vitin 2009 që të rriste efikasitetin e energjisë me anë të zëvëndësimit të naftës ekzistuese të agreguar me sistemin e CHP duke përdorur mbetjet e drurit nga procesi i prodhimit.
Lexo më shumë

Rikonstruktimi i Ngrohjes Qëndrore dhe Kalimi në Biomasë në Bashkinë Gradiska, Republika Srpska, Bosnje dhe Hercegovinë

Ndërtesa e ngrohjes qëndrore në Gradiska u ndërtua në vitin 1982. Ajo u përdor për ngrohjen e 35 % të banesave në këtë Bashki, si dhe për ngrohjen e ndërtesa tregtare dhe administrative me një zonë të ngrohjes totale rreth 148,000 metër katrorë.
Lexo më shumë

Nxehtësia më e madhe e prodhuar nga biomasa në botë dhe termocentrali

Avedøre, Kopenhagen - Danimarkë
Lexo më shumë

Partnerët