PRAKTIKAT MË TË MIRA TË DJEGJES

REKOMANDIME PËR FUNKSIONIM OPTIMAL TË SOBAVE TË DRURËVE

Mënyra se si e përdorin ngrohjen përdoruesit është kritike për reduktimin e emetimeve nga djegia e biomasës. Kështu, rekomandimet dhe këshillat e mëposhtme duhet të merrën në konsideratë për të patur emetime të ulëta dhe funksionim optimal të sobave të drurit.
Lexo më shumë

RUAJTJA

Praktika e zakonshme në Ballkanin Perëndimor është që kur blihen drurët për ngrohje ruhen jashtë. Në këto raste, druri duhet të ndahet dhe të vendoset me anën e ndarë të pjesës së poshtme, për të lejuar qarkullimin e ajrit, larg shtëpisë dhe të mbahet larg nga toka. Nëse ruani dru të freskët - duhet të shmangni ruajtjen e tij në bodrume apo garazhe.
Lexo më shumë

PRAKTIKAT MË TË MIRA TË DJEGJES

Vendet e Ballkanit Perëndimor mbështeten gjërësisht në lëndët djegëse të biomasës për ngrohje (kryesisht drutëe zjarrit), sepse kanë kosto të ulët dhe disponueshmëri të gjerë.
Lexo më shumë

Partnerët