Најдобри практики при согорување

ПРЕПОРАКИ ЗА ОПТИМАЛНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПЕЧКИТЕ НА ДРВА

Однесувањето на крајниот корисник на греењето, е критично за намалување на емисиите од согорувањето на биомасата. Така, треба да се земат предвид следниве препораки и совети за да се обезбеди ниска емисија на штетни материи и оптимално функционирање на печките за греење на дрва:
Прочитај повеќе

СКЛАДИРАЊЕ

Вообичаена практика во Западен Балкан е, кога се купува дрво за огрев, тоа да се складира на отворено. Во таков случај, дрвото мора да биде исцепено и наредено со исцепениот дел надолу, за да се овозможи циркулација на воздухот, подалеку од куќата и подигнато од земја. Ако чувате свежо дрво за огрев, треба да се избегнува, тоа да се става во подруми или гаражи.
Прочитај повеќе

НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ НА СОГОРУВАЊЕ

Земјите од Западен Балкан во голема мерка се потпираат на огрев за греење од биомаса (главно, огревно дрво), поради неговата ниска цена и широка достапност.
Прочитај повеќе

Партнери