News

Изградба на постројка за производство на топлинска и електрична енергија (ЦХП) од слама од соја во Белград

Во 2018 година, треба да се заврши изградбата на ЦХП единицата за употреба на слама од соја за производство на топлинска и електрична енергија, во Белград, Србија. Вкупната вредност на проектот изнесува 8 милиони евра, развиена и имплементирана од страна на Швајцарскиот Секретаријат за економски прашања (СЕКО). Градот Белград и Владата на Србија го кофинансираа проектот со 1,5 милиони евра.
Прочитај повеќе

Употреба на остатоци од земјоделството за централно греење

Единствената постројка за централно греење со отпадоци од земјоделството - лушпи од сончоглед, којашто почна да функционира во 2012 година, се наоѓа во Сремска Митровица (Србија). Електростопанство на Србија (ЕПС) инвестираше 2,5 милиони евра во изградба на котел на биомаса (инсталиран капацитет од 18 мегавати), којшто се користи за загревање на 3.500 станови во повеќекатни згради и 80.000 квадратни метри комерцијални канцеларии.
Прочитај повеќе

Претприемништво за загревање во Финска

Во почетокот на 90-тите години, некои фински општини почнаа да инвестираат во системите за греење на биомаса за општинските објекти, како што се училиштата и домовите за стари лица (излез <1MW). Во исто време, фармерите создадоа нова форма на рурални претпријатија т.н. „топлински претприемачи“.
Прочитај повеќе

Изградба на постројка за производство на топлотна и електрична енергија (ЦХП) на биомаса во компанијата за преработка на дрво Стрижовојнахраст Лтд.. во Хрватска

Компанијата Стрижовојнахраст Лтд., хрватски производител на паркет,, одлучи во 2009 година да ја зголеми својата енергетска ефикасност, со замена на постоечкиот систем за производство на топлотна и електрична енергија на дизел гориво, со системот кој користи остатоци од дрвото од производствениот процес.
Прочитај повеќе

Реконструкција на топланата и префрлување на греење на биомаса во општина Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Постројката за централно греење во Градишка е изградена во 1982 година. Таа се користеше за греење на 35% од домаќинствата во општината, како и за греење на комерцијални и административни згради со вкупна грејна површина од 148.000 квадратни метри.
Прочитај повеќе

Најголемата светска топлана и електрана на биомаса

Аведуре, Копенхаген - Данска
Прочитај повеќе

Партнери