КАКО ДА СЕ КОРИСТИ ЗАГРЕВАВАЊЕТО - HEAT WISELY - СО ОГРЕВ ОД БИОМАСА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН?

За унапредување на промените кон одржливо и ефикасно греење со биомаса, до 2030 година треба да се имплементира сеопфатна мапа на патот.

Грејни тела за греење на биомаса

Придобивки и недостатоци на главните видови на системи за греење на биомаса – за да донесете одлука за тоа кој систем најдобро ги задоволува вашите лични потреби за греење.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Најдобри практики при согорување

Добијте најдобра ефикасност од вашиот уред за греење на биомаса.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Огрев од биомаса за затоплување

Бидете сигурни дека добивате најмногу топлина и најмалку емисии на штетни материи, со избирање на најдобриот огрев од биомаса, за вашето грејно тело.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Трошоци за греење на биомаса

Колкава е цената за греење со биомаса во споредба со алтернативните опции.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Дали знаете?

Факти за греењето со биомаса во Западен Балкан.

Речник

Речник на термини за греење на биомаса што би можеле да ви бидат корисни кога пребарувате информации за биомаса.

ПРЕЗЕМАЊА

ПРЕЗЕМАЊА

Последни вести

Изградба на постројка за производство на топлинска и електрична енергија (ЦХП) од слама од соја во Белград

Во 2018 година, треба да се заврши изградбата на ЦХП единицата за употреба на слама од соја за производство на топлинска и електрична енергија, во Белград, Србија. Вкупната вредност на проектот изнесува 8 милиони евра, развиена и имплементирана од страна на Швајцарскиот Секретаријат за економски прашања (СЕКО). Градот Белград и Владата на Србија го кофинансираа проектот со 1,5 милиони евра.
Прочитај повеќе

Употреба на остатоци од земјоделството за централно греење

Единствената постројка за централно греење со отпадоци од земјоделството - лушпи од сончоглед, којашто почна да функционира во 2012 година, се наоѓа во Сремска Митровица (Србија). Електростопанство на Србија (ЕПС) инвестираше 2,5 милиони евра во изградба на котел на биомаса (инсталиран капацитет од 18 мегавати), којшто се користи за загревање на 3.500 станови во повеќекатни згради и 80.000 квадратни метри комерцијални канцеларии.
Прочитај повеќе

Претприемништво за загревање во Финска

Во почетокот на 90-тите години, некои фински општини почнаа да инвестираат во системите за греење на биомаса за општинските објекти, како што се училиштата и домовите за стари лица (излез <1MW). Во исто време, фармерите создадоа нова форма на рурални претпријатија т.н. „топлински претприемачи“.
Прочитај повеќе

Партнери