News

Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) od sojine slame u Beogradu

Izgradnja CHP jedinice na sojinu slamu u Beogradu, za proizvodnju električne i toplotne energije, treba da bude završena 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta, koji je izradio i implementirao Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), iznosi 8 miliona EUR. Grad Beograd i Vlada Srbije sufinansiraju projekat sa 1,5 milion EUR.
Pročitajte više

Korišćenje poljoprivrednih ostataka za centralno grijanje

Jedino postrojenje za centralno grijanje na bazi poljoprivrednih ostataka - ljuske suncokreta, koje je stupilo u pogon 2012. godine, nalazi se u Sremskoj Mitrovici (Srbija). Elektroprivreda Srbije (EPS) je investirala 2,5 miliona EUR u izgradnju kotla na biomasu (instalisani kapacitet od 18 MW), kojim zagrijava 3.500 stanova u zgradama sa više spratova i 80.000 kvadratnih metara komercijalnih kancelarija.
Pročitajte više

Finsko preduzetništvo grijanja

Početkom devedesetih godina 20. vijeka nekoliko finskih opština je počelo da ulaže u sisteme grijanja na biomasu za opštinske zgrade, kao što su škole i domovi za starije osobe (<1MW). Istovremeno su poljoprivrednici pokrenuli novi oblik ruralnog preduzetništva, tzv. " preduzetništvo grijanja".
Pročitajte više

Izgradnja postrojenja na biomasu za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) u kompaniji za preradu drva Strizivojna Hrast d.o.o u Hrvatskoj

Kompanija Strizivojna Hrast d.o.o, proizvođač parketa iz Hrvatske, odlučila je 2009. godine da poveća svoju energetsku efikasnost zamjenom postojećeg sistema za proizvodnju električne i toplotne energije zasnovanog na dizel-gorivu sistemom koji koristi ostatke drveta iz procesa proizvodnje.
Pročitajte više

Rekonstrukcija centralnog grijanja i prelazak na biomasu u opštini Gradiška, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Postrojenje za centralno grijanje u Gradišci izgrađeno je 1982. godine. Korišćeno je za grijanje 35% domaćinstava u opštini, kao i za grijanje komercijalnih i upravnih zgrada ukupne grejne površine od 148.000 kvadratnih metara.
Pročitajte više

Najveća svjetska toplana / elektrana na biomasu

Avedøre, Kopenhagen - Danska
Pročitajte više

Partneri