News

Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) od sojine slame u Beogradu

Izgradnja CHP jedinice na sojinu slamu u Beogradu, za proizvodnju električne i toplotne energije, treba biti završena 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta, razvijenog i provedenog od strane Državnog tajništva za ekonomske poslove Švicarske (SECO), je 8 milijuna EUR. Grad Beograd i Vlada Srbije sufinanciraju projekt s 1,5 milijun EUR.
Pročitajte više

Korištenje poljoprivrednih ostataka za Centralno grijanje

Jedino postrojenje za centralno grijanje na bazi poljoprivrednih ostataka - ljuske suncokreta, koje je stupilo u pogon 2012. godine, nalazi se u Sremskoj Mitrovici (Srbija). Elektroprivreda Srbije (EPS) je investirala 2,5 milijuna EUR u izgradnju kotla na biomasu (instalirani kapacitet od 18 MW), koji se koristi za zagrijavanje 3.500 stanova u zgradama s više katova i 80.000 kvadratnih metara komercijalnih kancelarija.
Pročitajte više

Finsko grijno poduzetništvo

Početkom devedesetih nekoliko finskih općina je počelo ulagati u sustave grijanja na biomasu za općinske zgrade, kao što su škole i domovi za starije osobe (<1MW). Istovremeno su poljoprivrednici pokrenuli novi oblik ruralnih poduzeća, tzv. "grijno poduzetništvo".
Pročitajte više

Izgradnja postrojenja na biomasu za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) u tvrtki za preradu drva Strizivojna Hrast d.o.o. u Hrvatskoj

Tvrtka Strizivojna Hrast d.o.o., proizvođač parketa iz Hrvatske, odlučila je 2009. godine povećati svoju energetsku učinkovitost zamjenom postojećeg sustava za proizvodnju električne i toplotne energije zasnovanog na dizel gorivu sustavom koji koristi ostatke drveta iz procesa proizvodnje.
Pročitajte više

Rekonstrukcija centralnog grijanja i prelazak na biomasu u općini Gradiška, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Postrojenja za centralno grijanje u Gradišci izgrađeno je 1982. godine. Korišteno je za grijanje 35% domaćinstava u općini, kao i za grijanje komercijalnih i upravnih zgrada ukupne grijne površine od 148.000 kvadratnih metara.
Pročitajte više

Najveća svjetska toplana/elektrana na biomasu

Avedøre, Kopenhagen - Danska
Pročitajte više

Partneri