GLOSAR TERMINOLOGIJE

B

Bio-gas

Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorijevanje.

Biomasa

Bilo koja organska materija koja se može spaliti za energiju. Ovdje se koristi kao sinonim za drvo u različitim oblicima.

C

Ciklonski separator

Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

Ćumur

Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale uslijed pirolize drveta u ranim fazama sagorijevanja. Ćumur se pod određenim uvjetima može konvertirati u zapaljive gasove ili izravno spaljivati na rešetkama.

D

Deblo

Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Siječe se radi korištenja materijala i energije.

DHW

Domaća vrela voda.

Dimenzioniranje

Postupak određivanja veličine toplane.

Dimnjak

Dimnjak sustava sagorijevanja.

Dnevna korpa

Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može biti dizajnirana s kapacitetom hranjenje sustava sagorijevanja tokom vikenda.

Drvne sječke

Mali pravokutni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje cijelog drveta.

Drvo van šume

uključuje drveće izvan šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i u drugim infrastrukturnim područjima, imanjima i živim ogradama.

E

Emisije iz dimnjaka

Komponente vrelih sagorijevajućih gasova (uključujući čestice) koje izlaze iz dimnjaka.

I

Izgaranje ugljenika

Kraj procesa sagorijevanja u kojem se sav nekombinirani gasni i čvrsti ugljenik oksidira u ugljen-dioksid.

K

Kalorična vrijednost

Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što su džuli po kilogramu.

Kombinirana toplota i energija (CHP)

Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Učinkovitost sagorijevanja: Učinkovitost konverzije dostupne kemijske energije goriva u toplotu, tipično preko 99% kod gorionika biomase. Učinkovitost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

Kotao

Razmjenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorijevajućih gasova i prijenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

L

Ljetni kotao

Mali kotao dimenzioniran da zadovolji potrebe ljetnog ili vansezonskog grijanja.

M

Mašina za usitnjavanje

Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cijela stabla, daske ili klade na sječke manje-više jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje se koriste u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje cijelih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

Mlinske sječke

Drvne sječke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju a potiču sa zelenih trupaca s kojih je uklonjena kora.

O

Okružno grijanje

Korištenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grijanje više zgrada na lokalitetu.

Ostaci šumogojstva

obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sustav: Alternativni sustav sagorijevanja goriva se koristi za grijanje kad je primarni sustav van uporabe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grijanja.

P

Pepeo s dna

Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorijevanje.

S

Sezonska učinkovitost

Prosječna učinkovitost sustava grijanja tokom cijele sezone grijanja.

Sječke od cijelog drveta

Drvne sječke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja s izravnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

Specifikacije dizajna

Kod mehaničkih sustava, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjera dizajna. Specifikacije dizajna postaju dio ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcioniranje sustava.

Sustav izravnog sagorijevanja

Sustav sagorijevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorijevanje nalazi ispod i neposredno je povezana s komorom za sagorijevanje samog kotla.

T

Tercijarni zrak

Zrak za sagorijevanje osim zraka ispod vatre i zraka iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dolje kako bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorijevanja ugljenika.

Tvrtka za energetske usluge (ESCO)

Tvrtka koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući financiranje i instalaciju energetski boljih rješenja po ugovoru koji dopušta da se dio dolarske uštede prebaci na tvrtku.

U

Učinkovitost uređaja

Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sustav sagorijevanja radi prema projektiranim uvjetima. Također se naziva i učinkovitost u ustaljenom stanju.

Usjevi za proizvodnju energije biomase

definiraju se kao usjevi koje se posebno uzgajaju i kultiviraju za proizvodnju energije izravnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

V

Višak zraka

Količina zraka za sagorijevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za zrakom kako bi se omogućilo kompletno sagorijevanje. Izražava se u procentima.

Z

Zrak ispod vatre

Sagorijevajući zrak dodat ispod rešetki. Ima funkciju sušenja goriva, hlađenja rešetki i opskrbe reakcija pirolize kisikom.

Zrak iznad vatre

Zrak za sagorijevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Također se naziva i sekundarni zrak za sagorijevanje.

Partneri