Uređaji za grijanje na biomasu

Tehnologije za sustave centralnog grijanja (CG) na biomasu

Suvremeni sustavi CG na biomasu su opremljeni sustavima za kontrolu procesa koji podupiru potpuno automatski rad sustava. Koncept CG sustava se uvijek zasniva na toplotnom opterećenju sustava, a izbor tehnologije za proizvodnju toplote baziran je na kombinaciji potrebnog kapaciteta i planiranog goriva. Kod kotlova za CG na biomasu dostupno je nekoliko različitih tehnologija peći, s različitim tehničkim karakteristikama i primjenama, u zavisnosti od kapaciteta kotla i vrste i karakteristika biomase (na primjer, sadržaj pepela i vlage).
Pročitajte više

Tehnička standardizacija i certifikacija uređaja za grijanje na biomasu

U zemljama zapadnog Balkana nije razvijen regulatorni okvir za definiranje, testiranje i praćenje kvaliteta uređaja za grijanje na biomasu. Većina uređaja za grijanje na biomasu pronađenih na tržištu nije prošla testiranje definirano EN standardima. Kvalitet zraka, zdravlje ljudi, zaštita prirodnih resursa i razvoj održivog tržišta grijne biomase zahtijevaju politiku koja potiče proizvodnju i prodaju sigurnih i čistih uređaja za grijanje na biomasu.
Pročitajte više

Mali uređaji za grijanje na biomasu

Na zapadnom Balkanu, proizvođači uređaja za grijanje na bazi drveta, kao što su peći, mali kotlovi i uređaji za grijanje na drvene pelete i drvnu sječku, se obično nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Uporaba peći na drva i malih kotlova na drva je široko rasprostranjena u svim zemljama regije, dok su uređaji na drvene pelete i drvnu sječku manje uobičajeni.
Pročitajte više

Partneri