SAZNAJTE VIŠE O NAMA I NAŠOJ MISIJI

DANAŠNJI POČETAK ZA BOLJE SUTRA
O projektu "Podizanje javne svijesti o grijanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu"

Na području Zapadnog Balkana (ZB) (uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu (BiH), Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju), biomasa je daleko najznačajniji obnovljivi izvor energije koji se koristi za grijanje i pokriva 42% potrebe za toplotom.  Međutim, neučinkovite i propusne peći koje proizvode visoku razinu onečišćenja u zatvorenom koriste se u više od 1,9 milijuna zgrada (jedna četvrtina ukupnog broja zgrada), dok 24% zgrada koristi uglavnom necertificirane male kotlove namijenjene samo za grijanje, koje koriste drvo.  S obzirom na to, postoji jasna potreba i mogućnost da grijanje na bazi biomase postane učinkovitije i održivije promoviranjem suvremenih tehnologija grijanja na biomasu i goriva (kao što su učinkovite rerne, peći, kotlovi, drvna sječka i drveni peleti, za razliku od nezakonito posječenog drveta za ogrjev), kao i veliki potencijal za povećanje učinkovitosti i smanjenje količine onečišćivača koji štete zdravlju.
Jedan od glavnih uzroka neučinkovitosti je to što se drvo obično skladišti tokom kratkog vremenskog perioda i sagorijeva dok još uvijek ima visok sadržaj vlage.  Nadalje, promocija čistih i učinkovitih rješenja za grijanje biomasom može pridonijeti razvoju privatnog sektora (proizvođači peći, dobavljači, usluge potpore), mikro-financiranja (financiranje potrošača) i održivog šumarstva.

Uz potporu Tajništva Energetske zajednice, Svjetska banka je pripremila "Sektorsku studiju o grijanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu."  Cilj studije je pomoć zemljama ZB - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji - u prepoznavanju održivih investicijskih opcija i mjera politike kako bi se povećala održiva uporaba biomase za grijanje.  Projekt je financiran od strane  Zajedničkog instrumenta za bespovratna sredstva u okviru Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Pripremljen je sveobuhvatni plan za daljnje poboljšanje regulatornih, političkih i ostalih okvirnih uvjeta, povećanje obima održive opskrbe biomasom i poboljšanje dostupnosti kao i ulaganja u efikasne tehnologije grijanja na bazi biomase, s ciljem pružanja smjernica za propise - kratkoročno (do 2020.), srednjoročno i dugoročno (do 2030.).  Uključuje paket konkretnih i međusobno povezanih aktivnosti koje će olakšati uklanjanje prepreka i poboljšanje regulatornih, političkih i ostalih okvirnih uvjeta u regiji, čime će se omogućiti učinkovitije i obimom povećano grijanje na bazi biomase u regiji ZB.

Kao višesektorski program, povećanje učinkovitosti grijanja na bazi biomase zahtijeva od svih tih čimbenika da postanu svjesni izazova i rješenja.  Svijest među skupinama zainteresiranih strana na ZB (uključujući npr. vladine agencije, privatni sektor/proizvođače/dobavljače, organizacije građanskog društva aktivne u području šumarstva, poljoprivrede i korištenja biomase i krajnje potrošače) u pogledu politika, ponude i potražnje za troškovno konkurentnim, efektivnim i energetski učinkovitim tehnologijama biomase, kao i srodnim koristima, je niska i ometena nedostatkom vjerodostojnih izvora informacija.

Regionalnu potražnju za certificiranim uređajima za grijanje na biomasu ugrožava niska svijest kupaca o prednostima certifikacije i učinkovitosti uređaja.  Na to također utječe i nedostatak učinkovitih mehanizama potpore (npr. mikro financiranje, postprodajna potpora, održiva opskrba gorivom itd.), odgovarajućeg zakonodavstva, kao i visoke cijene učinkovitih uređaja za grijanje.  Aktivnosti podizanja svijesti mogu pomoći u razumijevanju postojećih konkretnih prepreka, što je često prvi korak ka njihovom prevazilaženju, i mobiliziranju potpore za moguća rješenja.

U tu svrhu, uz potporu Tajništva Energetske zajednice, Svjetska banka je pokrenula projekt "Podizanje svijesti javnosti o grijanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu - priprema materijala i planova za podizanje svijesti te održavanje okruglog stola na temu podizanja svijesti", koji financira Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF).
Ključni ciljevi ovog projekta su:

a) Razvijanje paketa materijala za podizanje svijesti potrošača (web stranica, tiskani materijali - plakati, letci, itd.), kako bi se ojačala izgradnja povjerenja potrošača u učinkovite uređaje za grijanje na biomasu i svijest o njihovoj uporabi i značajnim društveno-ekonomskim koristima (zdravlje, ušteda, okoliš itd.), troškovima i izvorima financiranja.

b) Razvijanje informativnog materijala koji se može koristiti za informiranje i podizanje svijesti donositelja odluka na nivou politike te promicanje i motiviranje usvajanja i provedbe odluka o politikama. Ovi materijali trebaju potaknuti vlade i donatorske partnere da poduzmu radnje u pogledu promidžbe tržišta za održiva i efikasna rješenja za grijanje na bazi biomase

c) Razvijanje obrazovnog materijala koji se može koristiti u informativne i obrazovne svrhe NVO/zagovaračkih grupa i aktera iz privatnog sektora (proizvođači, dobavljači i drugi pružatelji usluga), kako bi se povećali njihovi kapaciteti za promidžbu koristi goriva biomase potrošačima.

Partneri