Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) od sojine slame u Beogradu

Izgradnja CHP jedinice na sojinu slamu u Beogradu, za proizvodnju električne i toplotne energije, treba biti završena 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta, razvijenog i implementiranog od strane Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), je 8 miliona EUR. Grad Beograd i Vlada Srbije sufinansiraju projekat s 1,5 milion EUR.

Projekat uključuje izgradnju CHP postrojenja na bazi biomase (investicija od 2,6 miliona EUR), izgradnju mreže za distribuciju toplote i vrele vode (investicija od 2,6 miliona EUR) i implementaciju mjera energetske efikasnosti u osnovnoj školi Olga Petrov i bolnici "Dr Laza Lazarević", koje će biti glavni potrošači toplote (investicija od 2,6 miliona EUR). Pored grijanja škole i bolnice, toplotom za grijanje će se snabdijevati i 20.000 kvadratnih metara staklenika u vlasništvu Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB), koja će biti glavni snabdjevač goriva - sojine slame. Instalirani kapacitet postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije na biomasu biće 4 MWth + 600 kWe.

Pilot kotla za biomasu s čeonim sagorijevanjem ("cigareta")

Projekat predstavlja proširenje pilot projekta kojeg su 2008. godine implementirali Laboratorija za termotehniku ​​i energetiku Instituta "Vinča" i PKB, koji je uključivao i razvoj kotla na biomasu kapaciteta 1,5 MW, s čeonim sagorevanjem, na bazi sojine slame.

Partneri