Uređaji za grijanje na biomasu

Tehnologije za sisteme centralnog grijanja (CG) na biomasu

Moderni sistemi CG na biomasu su opremljeni sistemima za kontrolu procesa koji podržavaju potpuno automatski rad sistema. Koncept CG sistema se uvijek zasniva na toplotnom opterećenju sistema, a izbor tehnologije za proizvodnju toplote baziran je na kombinaciji potrebnog kapaciteta i planiranog goriva. Kod kotlova za CG na biomasu dostupno je nekoliko različitih tehnologija peći, s različitim tehničkim karakteristikama i primjenama, u zavisnosti od kapaciteta kotla i vrste i karakteristika biomase (na primjer, sadržaj pepela i vlage).
Pročitajte više

Tehnička standardizacija i certifikacija uređaja za grijanje na biomasu

U zemljama zapadnog Balkana nije razvijen regulatorni okvir za definisanje, testiranje i praćenje kvaliteta uređaja za grijanje na biomasu. Većina uređaja za grijanje na biomasu pronađenih na tržištu nije prošla testiranje definisano EN standardima. Kvalitet vazduha, zdravlje ljudi, zaštita prirodnih resursa i razvoj održivog tržišta grijne biomase zahtijevaju politiku koja podstiče proizvodnju i prodaju sigurnih i čistih uređaja za grijanje na biomasu.
Pročitajte više

Mali uređaji za grijanje na biomasu

Na zapadnom Balkanu, proizvođači uređaja za grijanje na bazi drveta, kao što su peći, mali kotlovi i uređaji za grijanje na drvene pelete i drvnu sječku, se uglavnom nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Upotreba peći na drva i malih kotlova na drva je široko rasprostranjena u svim zemljama regiona, dok su uređaji na drvene pelete i drvnu sječku manje uobičajeni.
Pročitajte više

Partneri