Goriva biomase

ENplus CERTIFIKACIJSKA ŠEMA ZA DRVENE PELETE

ENplus ((http://www.enplus-pellets.eu) je certifikacijska šema za kvalitet drvenih peleta koja se primjenjuje u cijeloj EU, a zasniva se na ISO standardu ISO 17225-2. Cilj ENplus certifikacijske šeme za drvene pelete je osigurati snabdijevanje drvenim peletima za grijanje stambenih, poslovnih i javnih zgrada jasno definisanog i konstantnog kvaliteta. ENplus obuhvata cijeli lanac snabdijevanja drvenim peletima: od lanca proizvodnje do isporuke drvenih peleta samim krajnjim korisnicima.
Pročitajte više

TEHNIČKI STANDARDI ZA GORIVA BIOMASE

Tehnički standardi su pravila koja imaju za cilj omogućavanje standardizacije i uporedivosti goriva biomase a pripremljeni su za goriva u vidu drvenih peleta, drvenih briketa, drvnih sječki/grubo usitnjenog drvnog otpada, iscijepanih cjepanica i agropeleta. Definišu zahtjeve u pogledu goriva biomase te kako se provjerava usklađenost s takvim zahtjevima.
Pročitajte više

GORIVA BIOMASE ZA GRIJANJE

Glavna goriva biomase za grijanje obuhvataju sirovine iz oblasti šumarstva i industrije za preradu drveta
Pročitajte više

Partneri